Wat is conditie nu eigenlijk?

 • Wat is conditie nu eigenlijk?

  Geschreven op 27 juli 2016

  Sporters beogen met hun activiteiten elk verschillende doelen: conditie oefenen, ontspanning, sociaal contact, streken verkennen, gezondheid verbeteren of vermageren. Iedereen heeft zijn/haar persoonlijke streefdoelen, maar eentje dat vaak terugkomt is ‘het verbeteren van de conditie’. Aangezien er vaak misverstanden zijn omtrent het ‘wat, hoe en waarom’ van conditie lijkt het aangewezen enkele zaken te verduidelijken.

  Wat is conditie

  Wat is conditie?

  Conditie kan omschreven worden als de fitheid van een persoon en de mogelijkheid om fysieke (sport) inspanningen te leveren. Het is dus een zeer rekbaar begrip: wat is een fysieke inspanning? Wie heeft een goede conditie en wie heeft een minder goede conditie? Een volleybal speler met ‘een goede conditie’ is daarom geen uitblinker op de fiets en vice versa. Het is dus duidelijk dat het begrip conditie sterk gelinkt is met de sport die je beoefent, in die mate zelfs dat het bij competitiesporters/wielrenners zelfs
  moeilijk is om 2 wielerdisciplines te combineren. In dit laatste geval gaan we een stapje verder en maken we de sprong van ‘goede conditie’ naar ‘optimaal prestatieniveau’.
  Voor recreatieve sporters en geoefende wielertoeristen mikken we echter vooral op ‘de goede conditie’, zodat ritten vlotter verteerd worden, het tempo iets hoger ligt, de recuperatie vlotter verloopt, de hellingen minder lastig worden, tot zelfs de col(s) kunnen getemd worden!
  Om duidelijkheid te verschaffen over het conditionele niveau van een sporter dienen we vooral de 5 conditionele basiseigenschappen te evalueren: Uithoudingsvermogen, kracht, lenigheid, snelheid en coördinatie.
  Voor wielertoeristen die vooral langere ritten op de weg afwerken is de uithouding de belangrijkste parameter. Andere disciplines zoals sprinters op de wielerbaan of BMX-piloten moeten het daarentegen meer hebben van kracht, snelheid, coördinatie,
  … 
  Aangezien dit stuk vooral toegespitst is op wielertoeristen of cyclosportieve fietsers mikken we echter vooral op het evalueren van de uithouding als maat voor de conditie. Eenvoudigweg zou je dit als individu kunnen meten door hetzelfde rondje elke week opnieuw af te leggen en te zien of je verbeterd. Deze inspanning is echter onderhevig aan veel verschillende parameters (weer, wind, verzet, indeling, lengte, parcours, …) zodat het gevaarlijk is hierop volledig te vertrouwen. Een meer betrouwbare methode is het afleggen van een conditietest op een ergometer, aangezien we veel variabelen uitschakelen en alles gecontroleerd verloopt volgens het scenario dat de testleiders wenst.

  Omdat we hoofdzakelijk een beeld willen hebben over het uithoudingsvermogen op verschillende niveau’s (zie later) wordt vaak gebruik gemaakt van een gestandaardiseerde test. Daarbij wordt (meestal indoor op een fietstrainer) een inspanningstest afgelegd waarbij de belasting/weerstand voor de fietser steeds zwaarder wordt tot het punt dat hij de strijd dient te staken. Voorbeeld: Aan de hand van een speciaal ontworpen ergometer kan de fietser starten aan een lage belasting (bv 50 Watt = rustig fietsen) en wordt om de 3 minuten de belasting verhoogd (met bv 50 watt). Er bestaan vele verschillende protocols (met vaak stappen van 3, 5 tot 8 minuten), maar de basis blijft gelijk: beginnen aan een rustig tempo en eindigen aan een hoog tempo (meestal maximaal). Uit deze inspanningsproef kunnen dan enkele belangrijke parameters worden gefilterd:
       Medische geschiktheid (!!): is de sporter bekwaam om (zware) sportieve inspanningen te doen?
       Zijn er bepaalde ‘contra-indicaties’ waaruit blijkt dat de gezondheid van de sporter ontoereikend is om zware fysieke (sport)arbeid te verrichten? Denken we maar aan hartkwalen of ademhalingsstoornissen. Voor deze parameter is het aangewezen de test bij          een (sport)dokter uit.
       Testwaarden die een beeld geven over de conditionele paraatheid: hartslag, vermogen, melkzuurwaardes, zuurstofopname, … (zie later)

  Deze laatste waarden vormen naast een correct beeld van de conditie ook een goed uitgangspunt om de training uit te stippelen en toe te werken naar een sportief doel. Het begin van een heus trainingsschema of trainingsopbouw kan dus zeker
  vlot via een inspanningstest bij een testcentrum of sportdokter. 

  Klik hier voor een lijst van erkende sportdokters
  Met dank aan Frederik Broché - Coach Coordinator Britsch Cycling

BLIJF OP DE HOOGTE

Schrijf in op onze fietsbrief

 • KBWB
 • Wielerbond Vlaanderen
 • Hotel Playa De La Luz
 • Wcup
 • Servi Group
 • Costa Almeria
 • Mojacar